zaterdag, oktober 29, 2005

Paneldebat: Op de vlucht voor nieuw-rechts ? - door ACU op WTO-ned november '99

Discussie: Op de vlucht voor nieuw-rechts?

Met in het panel: Kees Stad, Ventana en anti-World Trade Organisation-netwerk, Merijn Schoenmaker, anti-racistische groepering
Fabel van de Illegaal en ex-secretariaatslid van 'MAI niet gezien' en Hans van
Boven, directeur van de Nederlandse Vegetariersbond en coordiantor van
Animal Peace.

Anti-mai

Het secretariaat van het campagne-netwerk 'MAI niet gezien!' (anti-globaliseringscampagne) kwam er in 1998 achter dat ook nieuw-rechts grote interesse had in de campagne en besloot na intensief onderzoek en diverse publicaties te stoppen met de campagne. Niet iedereen was het daarmee eens.

Nieuw-rechts is een stroming, met in Nederland Voorpost als belangrijkste exponent, die zich baseert op de theorie van de verovering van de culturele
macht. Door beinvloeding van de publieke opinie en zich te mengen in debatten
en vraagstukken, hoopt zij uiteindelijk via een politieke partij de macht te
verwerven. Zo is er in het verleden in Belgiƫ en Frankrijk ruimte gemaakt voor respectievelijk het succesvolle Vlaams Blok en het, nu wat teruggevallen, Front National.

Nieuw-rechts, of extreem-rechts, heeft zich, historisch gezien, altijd al geinteresseerd in politieke kwesties waar (radikaal)-links zich tegenaan bemoeit. De recente interesse heeft echter ook een ander doel, namelijk het verwarren en verzwakken van haar politieke tegenstanders. Hiervan zijn de acties op 16 oktober jl. van Voorpost en aanverwante groepen rond McDonalds een goed voorbeeld. Het Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme (KURF)is benieuwd hoe linkse groeperingen omgaan met deze interesse en wat voor antwoord ze formuleren op theoretisch en praktisch gebied.

De volgende stellingen zullen in het debat als leidraad fungeren:

* Bij een breed opgezette campagne, kan de groep die de kar trekt, niet zomaar stoppen, als zij merken dat de ideologische invulling niet helemaal klopt.
* Door het formuleren van te strakke hoofdlijnen in een campagne, zul je teveel mensen uitsluiten waardoor het effect van de campagne marginaal blijft.
* Het is onmogelijk om alle campagne-onderwerpen van de etiketten anti-patriarchaal en anti-racisme te voorzien
* Is de invloed van nieuw-rechts of conservatieve groepen erg? Zolang jouw uitgangspunten duidelijk zijn, is er niets aan de hand. Zodra er alleen nog
maar rechtse types op jouw campagne afkomen, kun je je gaan afvragen waar je mee bezig bent.
* Dierenrechten zijn onzijdig, het maakt niet uit of je rechts of links bent
om op te komen voor de rechten van dieren.
* Of nu links of rechts tegen McDonalds is, het gaat erom zoveel mogelijk mensen ervan te weerhouden bij McDonalds te eten

Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen aan de panelleden.

Zaal open: 19.30
Aanvang discussie: 20.00
Pauze: 21.00
Einde 22.00

Plaats: ACU, Voorstraat 71, Utrecht