zaterdag, oktober 29, 2005

Nationalistische intellectuelen willen een "nieuw rechts" door Gerrit de WIT in Gebladerte-reeks 15

Een aantal voormalige kopstukken van extreem-rechtse partijen en organisaties heeft zich verenigd in Voorpost en de Nederlandse Studenten Vereniging. Ze willen voorbij het platte racisme van Janmaat en wensen extreem-rechts te vernieuwen. Een van de eerste acties was het verspreiden van posters met de leus "Stop de Euro. Voor het behoud van identiteit. Met Voorpost in het offensief."

Voorpost is een van oorsprong Vlaamse organisatie die de Groot-Nederlandse gedachte nastreeft. Ze willen Nederlanders en Vlamingen verenigen in één staat en steunen de blanke boeren in Zuid-Afrika. De ideologie van Voorpost is zonder meer extreem-nationalistisch te noemen. Voorposters zijn vrijwel allemaal lid of lid geweest van andere groepen zoals de CD, de CP'86 en het Vlaams Blok. Tot voor enkele jaren geleden had Voorpost nog regelmatig propagandastands op hun bijeenkomsten. De laatste jaren werd er echter weinig meer van hen vernomen. In 1995 hield Voorpost nog een contactdag met een dia-serie over Zuid-Afrika. Onder de 40 aanwezigen was de hele top van de CP'86. Demonstraties van CP'86 trokken de laatste jaren nog wel Voorpost-leden. De CP'86 hield via Voorpost contact met extreem-rechts België.

Tot 1995 organiseerde Voorpost-lid Douwe van der Bos in september jaarlijks een demonstratie bij de herdenking van de "Slach by Warns". Dat is een Fries-nationalistisch evenement waarbij de overwinning van de Friezen op de Hollanders in 1345 wordt herdacht. In 1995 hielden verschillende anti-fascistische organisaties tijdens die herdenking een demonstratie voor het huis van Van der Bos. Die verdedigde zijn huis samen met leden van de CP'86, de CD, het Nederlands Blok, Voorpost, het Actiefront Nationaal-Socialisten (ANS) en nazistische Duitsers. Vanaf 1991 ronselde Van der Bos, samen met enkele andere Voorpost-leden, huurlingen voor de Kroatische fascistische HOS-militie en voor de Zuid-Afrikaanse racistische Boerestaatparty. Daarnaast smokkelden zijn huurlingen wapens en explosieven naar Zuid-Afrika. Van der Bos zamelde ook geld in voor de Afrikaner Weerstand Beweging.

Intellectueel volksnationalisme

Na de scheuring van de CP'86 in de NVP/CP'86 en Volksnationationalisten Nederland is Voorpost weer nieuw leven ingeblazen. Het 'intellectuele' kader van de voormalige CP'86 heeft de partij verlaten en heeft Voorpost overgenomen. Kopstukken als Marcel Rüter, Michiel Bos en Tim Mudde uit Sassenheim zien de volksnationalistische partijpolitiek überhaupt niet meer zitten. Ze zijn de repressie, de onderlinge ruzies en het hoge 'dombo'-gehalte in de partij zat. Voorpost belichaamt voor hen de volksnationalistische organisatie die boven de extreem-rechtse partijen staat. Voorpost moet een nieuwe voorhoede gaan vormen die intellectuele vorming benadrukt. Mudde en zijn kameraden zien meer in het organiseren van lezingen, het uitgeven en produceren van volksnationalistische literatuur via Voorpost-mantelorganisatie SOS-boekendienst, het infiltreren in het universitaire leven via de aan Voorpost gelieerde Nederlandse Studenten Vereniging, het spelen van een rol in de publieke opinie en het organiseren van kampen, weekenden en kroegavonden. Hierin is niet direct een rol weggelegd voor het platte racistische populisme waarmee Janmaat zich profileert.

Voorpost geeft een breder kader aan hun streven naar een fascistische staat. De organisatie legt de nadruk op het beschermen van de "eigen" identiteit en ageert tegen de toenemende islamitische en Amerikaanse invloeden op de Nederlandse cultuur. Door hun intellectuele manier van optreden hopen ze een rol te kunnen gaan spelen in het politieke krachtenveld en het maatschappelijke leven. Partijpolitiek blijft voorlopig nog uit den boze. Met name Rüter hamert al jarenlang op het uitbouwen van het 'intellect' van extreem-rechts. Kort voor de scheuring binnen de CP'86 in november 1996 werd Rüter voorzitter van Voorpost.

Voorpost kan zich ontwikkelen tot de vergaarbak van intellectueel extreem-rechts. Hiermee lijkt ze de weg op te willen gaan van de nieuw-rechtse stromingen in Duitsland en Frankrijk. In Frankrijk bijvoorbeeld schiep zo'n intellectuele bundeling ruimte voor een partij als het Front National. Het gedachtegoed van Voorpost staat niet op zichzelf. Ook een CDA-senator als A. Postma, hoogleraar in Groningen, pleitte begin mei voor een hernieuwde discussie over de samenvoeging van Vlaanderen en Nederland. Ook Jan Willem Wiggers en Theo Brinkel, beiden werkzaam voor het Wetenschappelijk Bureau van het CDA, toonden zich al eerder voorstander van een hereniging.

Nationalistische studentenvereniging

In november 1996 werd vanuit Voorpost de Nederlandse Studenten Vereniging (NLSV) opgericht. De NLSV wil nationalistische studenten organiseren en zo een extreem-rechts intellectueel kader kweken. De vereniging probeert naar eigen zeggen afdelingen op te zetten in Rotterdam, Utrecht en Leiden. De NLSV noemt zich een vereniging voor bewust Nederlandse studenten en komt op voor "de Nederlandse zaak" en voor "de Nederlandse volksgemeenschap". Ze vindt het "een vereiste voor een evenwichtige persoonlijkheid om een duidelijk beeld van de eigen Nederlandse identiteit te vormen". De NLSV laat er op haar website geen misverstanden over bestaan: "De NLSV is een vereniging van studenten die zich vanuit een natuurlijke levensvisie willen bezinnen op hedendaagse en toekomstige problemen die de Nederlandse maatschappij en gemeenschap betreffen. Daarbij laten we ons niet voorschrijven wat correct en wat niet correct is. Wij bepalen dat liever zelf. Deze non-conformistische, eigenzinnige opstelling heeft inmiddels tot enig onbegrip en vooroordelen geleid. Sommige louche elementen schuwden het niet ons voor alles wat vies is uit te maken. De meest opzienbarende scheldnamen zoals extreem-rechts, ultra-rechts en fascistisch hebben enkele NLSV ers dan ook al naar hun hoofd geslingerd gekregen." Niet geheel ten onrechte.

De NLSV gelooft in een sociaal en cultureel systeem van volksgemeenschappen, waarin geen plek is voor het "onnatuurlijke", zoals het liberalisme dat de mens reduceert "tot een bandenloos atoom in een toevallige massa. Daardoor wordt de natuurlijke ordening van de gemeenschap verstoord" en is "verlies van identiteit onoverkomelijk". Het socialisme krijgt er ook van langs. Dat "erkent niet de organische structuur van de gemeenschap, noch de natuurlijk onderscheiden groepen." De NLSV gaat niet zozeer uit van de "inferioriteit van andere rassen", zoals bij meer 'traditionele' extreem-rechtsen, maar van de veronderstelde "onverenigbaarheid van allochtonen en autochtonen". De studenten pleiten ook voor een hereniging van Nederland en Vlaanderen. "De Nederlanden één!", was dan ook een leus op de posters.

De NLSV-ers maken graag uitstapjes naar culturele bezienswaardigheden. Ze organiseren ook bier- en zangavonden (in het Nederlands) en activiteiten in de vrije natuur. De NLSV beroept zich hierbij op eeuwenoude Europese studententradities. De leden dragen vaak een baret en sjerp. Dat is met het oog "op de herleving en herwaardering van de Nederlandse tradities". Eén daarvan is de aanbidding van het koningshuis. Voor koninginnnedag verspreidde de NLSV dan ook op de Leidse universiteit een poster met 2 coupletten van het Wilhelmus. In februari 1997 bezocht een aantal NLSV-leden samen een bijeenkomst van Voorpost-Vlaanderen in België. Op 18 april 1997 organiseerde de vereniging haar eerste openbare activiteit. In Rotterdam werd een "Algemeen Nederlands Studenten Zangfeest" gehouden. Echt indrukwekkend was de opkomst niet: 20 mensen waarvan ruim de helft Vlamingen. Ook Tim Mudde kwam nog even langs. Hij was echter na 5 minuten weer vertrokken. In mei 1997 deed de NLSV mee aan een Pinksterkamp. Dat kamp was georganiseerd door Voorpost-Nederland, met onder meer Tim Mudde in de gelederen, en de Duitse neo-nazistische Junge Nationaldemokraten. Onlangs hield Voorpost-Nederland nog een strandwandeling en een barbecue waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het NLSV.

Boer Nation Embassy of Nederland

De NLSV meet zich een voorzichtige houding aan. Uitgesproken racistische of extreem-nationalistische opmerkingen worden niet gemaakt. Ook wordt er nooit verwezen naar andere extreem-rechtse organisaties. De NLSV zelf ontkent extreem-rechts te zijn. Dat het toch om een enge club gaat, blijkt uit de achtergrond van de bestuurders en uit de dagelijkse praktijk van de NLSV. De NLSV is opgericht door de studenten Michel Hubert en Jan Koevoet. Marcel Bas is contactpersoon voor Zuid-Afrika. Wie zijn deze heren?

Op een homepage van de "Boer Nation Embassy of Nederland" meldt Marcel Bas zich als "Kontak Persoon Suid Afrika" van de NLSV. Bas is een oude bekende binnen extreem-rechts Nederland. In 1991 begint hij artikelen te publiceren in het blad StaVast van het uitermate rechtse Oud Strijders Legioen (OSL). Hij schrijft een verslag over een anti-Golfoorlogdemonstratie in Den Haag waarin hij 3 kolommen vuilspuit op links en vredelievend Nederland. In de jaren daarna schrijft Bas vele pagina's vol over de door hem verfoeide multiculturele samenleving, de stroom van asielzoekers en het Nederlandse drugsbeleid. Vanaf 1993 is Bas ook bestuurslid van de jongerenafdeling van de Nederlands-Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW). Ook schrijft hij regelmatig in het blad "Zuid-Afrika Nu" van de NZAW. De NZAW is een felle pro-apartheidsorganisatie die zich na de omwenteling in Zuid-Afrika wat gematigder is gaan opstellen. Bas behoort tot de extreem-rechtse vleugel van het NZAW. Dat blijkt in november 1996 uit zijn artikel in "Zuid-Afrika Nu" over het oprukkende moslim-fundamentalisme en de toenemende criminaliteit in Zuid-Afrika. Hij neemt daarin dermate rechtse standpunten in dat de voorzitter zich er in een naschrift van distantieert.

In 1997 vertrekt hij naar Zuid-Afrika, maar houdt contact met zijn 'volksgemeenschap'. In oktober 1997 plaats hij een e-mail op de website van de gemeente Voorschoten, waarin hij zijn waardering voor die gemeente en de site uitspreekt. "Als er zoiets bestaat als dorpsnationalisme, dan ben ik er aanhanger van. Voorschoten moet Voorschoten blijven." Na 7 maanden Zuid-Afrika keert Bas begin april 1998 weer in Voorschoten terug. Sinds die tijd worden in Leiden diverse oranje posters van de NLSV aangetroffen waar-op studenten worden aangespoord om zich aan te sluiten bij de club die "politiek incorrect durft te zijn". Bas weet ook nog een hetzerige brief in het Leidsch Dagblad geplaatst te krijgen, waarin hij de vloer aanveegt met het Leidse actiecentrum Eurodusnie, De Fabel van de illegaal en de onlangs gesloten boekhandel Manifest. Op 25 april brengt Bas nog een bezoek aan de landdag van het OSL.

Doodstraf voor drugsdealers

De NLSV-bestuursleden Hubert en Koevoet zijn op dit moment ook lid van de militant nationalistische organisatie Voorpost-Nederland. NLSV-secretaris Koevoet is daarnaast ook een bekende van CP'86. NLSV-voorzitter Hubert studeert aan de Utrechtse universiteit. In 1992 wordt hij CP'86-lid. In september 1993 schrijft hij in "Centrumnieuws", het voormalige CP'86-partijblad, dat hij samen met een vriend het CP'86-gemeenteraadslid Stewart Mordaunt in Den Haag heeft bezocht. Hij meldt dat hij in Den Haag "negers en Marokkanen" drugs zag gebruiken en eindigt met het subtiele "doodstraf voor drugdealers". Ook op straat wordt Hubert actief. In 1995 wordt hij 2 keer gearresteerd bij verboden CP'86-demonstraties.

Hubert heeft interesse in Internet en wordt op de universiteit lid van de Internet-subcommissie van zijn faculteit. In dezelfde periode neemt CP'86 op Internet een eigen "site" in gebruik. Die staat op naam van partijsecretaris Tim Mudde, die in de Bollenstreek woont. De site bevat veel informatie over de partij, artikelen uit het partijblad en staat bol van de Keltische kruizen. Hubert onderhoudt de site. Behalve voor CP'86 heeft hij ook pagina's opgemaakt voor de extreem-rechtse onderzoeksgroep ODIN, die anti-fascisten bespioneert. Op de universiteit is eens gezien dat Hubert met een computerprogramma in de weer was dat "Jewrats" heette.